Menu:

Uppdaterad 2016-11-14

  Namn 15/9 22/9 29/9 13/10 20/10 3/11 10/11 Summa
1 Andreas 10 6 10 - 7 10 10 53
2 Patrik 8 4 5 - 10 7 4,5 38,5
3 Daniel 6 9 5 - 7 3 1,5 31,5
4 Gustavo - 9 8 - - 7 4,5 28,5
5 Janne 3 1 3 - 4,5 - 8 19,5
6 Jens - 5 5 - 4,5 - 4,5 19
7 Oskar 2 2 2 - 3 2 1,5 12,5
8 Håkan . - - - - 4,5 4,5 9
9 Johan 5 3 - - - - - 8
10 Helena 4 - - - - - 1 5
11 Schahin - - - - - 4,5 - 4,5

Poäng delas ut enligt följande: Vinnare 10 poäng, andraplats 8 poäng, treplats 6 poäng, sen fallande 5, 4, 3, 2, 1.
Alla får minst en poäng